CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zarząd Euroregionu

Zarząd Euroregionu

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis:

1.Czesław Kręcichwost - Prezes

2.Stanisław Longawa - Wiceprezes

3.Henryk Gołębiewski - Członek Zarządu

4.Marcin Orzeszek - Członek Zarządu

5.Tomasz Kiliński - Członek Zarządu

6.Waldemar Grochowski - Członek Zarządu

7.Krzysztof Żegański - Członek Zarządu

8.Grzegorz Kosowski- Członek Zarządu

9.Zbigniew Łopusiewicz - Członek Zarządu