CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

27 września 2017

Aktualny nabór mikroprojektów

Informacje dotyczące aktualnych dokumentów dla wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis.

Szanowni Państwo,

z dniem 1 kwietnia 2017 r. rozpoczłą się 4 nabór (rozdanie) do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg  V-A Republika Czeska – Polska.

W ramach 4 naboru  można składać wnioski o dofinansowanie mikroprojektów tylko typu B i C w ramach Osi Priorytetowej 2 oraz Osi Priorytetowej 4.

Termin składania wniosków projektowych upływa z dniem 31 października 2017 r.

Planowany termin posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego, na którym rozpatrywane będę wnioski projektowe złożone w ramach czwartego  naboru to 22 luty 2018 r.

Przypominamy również, że wniosek projektowy wypełniany jest w systemie monitorującej MS2014+. System monitorujący dostępny jest pod adresem https://mseu.mssf.cz, gdzie należy w pierwszej kolejności założyć sobie konto.Nie składa się wersji drukowanej – złożenie wniosku projektowego następuje poprzez podpis elektroniczny.

Poniżej zamieszczono aktualne Wytyczne dla Wnoskodawców Funduszu Mikroprojektów. Prosimy pamaiętać, iż w obecnym naborze obowiązuje nowy formularz szczegółowego budżetu mikroprojektu.

Pliki do pobrania